top of page

O NAMA

Elektrorad, u privatnom vlasništvu, osnovana je 2007. godine s namjerom stvaranja modernog poduzeća za izvođenje elektoinstalacija, koje će moći odgovoriti na najsloženije zahtjeve slobodnog tržišta.

IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA

 

Pod izvođenjem elektroinstalacija podrazumjeva se kompletna dobava, ugradnja i spajanje svog raspoloživog elektromaterijala u elektrinstalacijama. 

Elektroinstalacije jake struje

 

 • priključak

 • elektroenergetski razvod

 • besprekidno napajanje

 • agregatsko napajanje 

 • trafostanice

 • kompletna niskonaponska instalacija objekata

Elektroinstalacije slabe struje

 

 • telefon

 • strukturno kabliranje(LAN)

 • domofon

 • videonadzor

 • razglas

 • centralni nadzorni sustav

 • protuprovala

 • dojava požara

 • detekcije plinova

Gromobrani i izjednačenje potencijala​

EuroTowerZG
bottom of page